BIURO RACHUNKOWE

ESKULAP PLUS

  • Prowadzenie dokumentacji pracownika - akt osobowych.
  • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika takich jak umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy itp. 
  • Przygotowywanie umów cywilno-prawnych takich jak umowa zlecenia, o dzieło, umowa kontraktowa.
  • Prowadzenie i przesyłanie elektroniczne dokumentacji pracowników do ZUS na podstawie złożonego przez klienta upoważnienia, z zastosowaniem podpisu kwalifikowanego. 
  • Prowadzenie dokumentacji związanych z nabyciem, ewidencją i rozliczaniem urlopów pracowniczych.
  • Rozliczanie i kontrola ewidencji czasu pracy.
  • Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego.
  • Sporządzanie dokumentacji niezbędnych do uzyskania świadczeń rehabilitacyjnych oraz emerytalno-rentowych.
  • Stała współpraca ze służbą BHP.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )