BIURO RACHUNKOWE

ESKULAP PLUS

 • Prowadzenie ksiąg handlowych - prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami dodatkowymi.
 • Prowadzenie rachunku kosztów.
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego.
 • Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont.
 • Przygotowywanie polityki rachunkowości oraz zasad obiegu dokumentacji.
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Sporządzanie deklaracji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Sporządzanie sprawozdań - GUS, banki itp.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )